Fundacja Uniwersytecka

Już przed trzydziestoma laty w Stalowej Woli odbywały się pierwsze wykłady uniwersyteckie organizowane przez ks. Biskupa Edwarda Frankowskiego proboszcza parafii Matki Bożej Królowej Polski, który dostrzegł potrzebę i podjął inicjatywę zorganizowania w mieście filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wykłady prowadzili profesorowie KUL-u z Lublina. Wraz z pierwszym zrywem „Solidarności” podjęto dzieło organizacji Filii KUL-u. Mimo  wprowadzenia stanu wojennego inicjatywa przetrwała i konsekwentnie była realizowana.

Początkowo w Stalowej Woli utworzono punkt konsultacyjny w ramach Wydziału Nauk Społecznych KUL dla studentów socjologii i pedagogiki w trybie studiów eksternistycznych, a niebawem, 21 marca 1990 roku decyzją Senatu KUL powołano Filię Wydziału Nauk Społecznych KUL w Stalowej Woli. Przez kolejne lata uczelnia rozwijała się niezwykle dynamicznie. Zaledwie po kilku latach działalności, w roku ak. 1996/1997 kształciła ogółem  5676 studentów.

W 1991 roku powołano do istnienia Fundację Uniwersytecką w Stalowej Woli, której głównym zadaniem jest wspieranie materialne działalności uczelni, a także wspieranie inicjatyw uczelnianych, zarówno dydaktyczno-naukowych, jak i społeczno-religijnych. Fundacja, która  kontynuuje zadania Społecznego Komitetu Budowy Filii KUL-u w Stalowej Woli od dwudziestu lat, niezmiennie podejmuje starania dla rozwoju stalowowolskiej Uczelni.

Album zdjęć z uroczystości obchodów 20-lecia Fundacji Uniwerysteckiej: album1, album2, album3.

Szerzej temat wielonurtowej działalności Fundacji Uniwersyteckiej, a także szczegóły dotyczące powoływania pierwszej katolickiej uczelni w regionie oraz początkowy okres jej działalności omawia książka: 

Dzieło Solidarnych

 - autorstwa Joanny i Bogusława Kopaczów, wydana w 2011 roku przez Fundację Uniwersytecką w Stalowej Woli. Kontakt: 15 642 25 20, sekretariat@stalwol.pl