Fundacja Uniwersytecka
Cele statutowe Fundacji Uniwersyteckiej:

- Materialne wspieranie działalności Filii Wydziału Nauk Społecznych KUL, a w szczególności jej przedsięwzięć w zakresie badań naukowych, kształcenia i wychowania młodzieży,

- Prowadzenie działalności wychowawczej i popularno-naukowej,

- Upowszechnianie wiedzy i kultury chrześcijańskiej,

- Tworzenie, prowadzenie i wspieranie instytucji naukowo-badawczych, naukowo-dydaktycznych, oświatowych i wychowawczych.