Fundacja Uniwersytecka
Fundacja Uniwersytecka - kontakt:


- Fundacja - tel: +48156422520,

- Sekretariat - tel: +48156422521, fax: +48156422561,

- Akademik Nr 2 - tel: +48156422526, +48156422538,

- Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej - tel: +48156422527,