Fundacja Uniwersytecka
Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej.

W celu zapewnienia pomocy w dostępie do literatury i skryptów dla studentów Wydziału Zamiescowego KUL powołana została Oficyna Wydawnicza. Oficyna prowadzi sprzedaż książek, skryptów, usługi kserograficzne oraz wykonuje wydruki na drukarkach laserowych, także w kolorze, na potrzeby studentów. Oficyna dokonuje bieżących zamówień najpilniejszych pozycji tzw. niskonakładowych.

Oficyna prowadzi także sprzedaż książek przez internet. Z ofertą można się zapoznać na stronie http://oficyna.stalwol.pl