Fundacja Uniwersytecka


Prezes  Zarządu Fundacji


mgr  Małgorzata Kobylarz


Wiceprezes  Zarządu Fundacji


dr hab. Roman Jusiak, OFM